Organele de conducere

Organele de conducere şi control a Clubului sunt:

  • Adunarea Generală
  • Consiliul de Administrare
  • Comitetul Executiv
  • Preşedintele
  • Comisia de Cenzori

Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, este organul suprem de conducere a Clubului, care se întruneşte ordinar şi extraordinar şi determină direcţiile principale de activitate.

Consiliul de Administrare conduce activitatea asociaţiei în intervalul dintre Adunările Generale.

Comitetul Executiv este organul permanent de conducere al Clubului şi se subordonează Consiliului de Administrare.

Preşedintele este concomitent şi Preşedintele Comitetului Executiv, conduce şi coordonează întreaga activitate curentă a Clubului.

Comisia de Cenzori este organul care efectuază controlul asupra activităţii economico-financiare a Clubului.