Misiune şi scopuri

Scopul AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA este de a dezvolta interesul cetăţenilor, în general, şi a membrilor clubului, în special, pentru practicarea automobilismului, a turismului automobilistic, şi a activităţii sportive de automobilism, precum şi de a acorda asistenţă tehnică, turistică şi juridică necesară.
Serviciile noastre se adresează tuturor, fie că se referă la posesorul unui autoturism, la o companie care doreşte să aibă asistenţă rutieră în toată ţara, sau la administrarea completă a unei flote de autovehicule.  

AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA are ca obiective:

Să informeze şi să cultive interesul pentru practicarea automobilismului şi a turismului automobilistic; să organizeze îndrumarea, instruirea şi perfecţionarea pregătirii tehnice şi morale a membrilor Clubului; să acorde asistenţă tehnică, turistică şi juridică;

Să organizeze, să îndrume şi să sprijine, pe măsura posibilităţilor sale de acţiune, protejarea mediului înconjurător şi creşterea siguranţei în circulaţia rutieră;

Să colaboreze cu autorităţi, instituţii publice şi oricare alte persoane juridice sau persoane fizice, în vederea dezvoltării automobilismului, turismului automobilistic şi activităţii sportive de automobilism;

Să organizeze, să îndrume şi să coordoneze activitatea sportivă de automobilism;

Să stabilească şi să dezvolte relaţii de colaborare cu organizaţii internaţionale de automobilism şi turism, cu asociaţii, cluburi, federaţii şi muzee de specialitate din alte ţări, precum şi cu alţi parteneri de profil din străinătate;

Să sprijine exercitarea drepturilor şi libertăţilor specifice ale membrilor săi în cadrul şi prin mijloacele prevăzute de statut, precum şi cele derivînd din reglementări şi convenţii interne şi internaţionale;

Conservarea vehiculelor istorice din Moldova prin acţiuni de informare a deţinătorilor de vehicule asupra valorii tehnice şi culturale pe care acestea o reprezintă în cadrul patrimoniului universal;

Acordarea de asistenţă tehnică şi logistică asociaţiilor similare din străinătate, care organizează manifestări ce tranzitează teritoriul Moldovei sau Membrilor Afiliaţi, pe bază de reciprocitate.