Despre noi

AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA este Asociaţia automobiliştilor, a practicanţilor automobilismului, turismului automobilistic şi a activităţii sportive de automobilism din Moldova.

AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA este o asociaţie obştească neguvernamentală, non-profit, independentă, unitară, indivizibilă şi apolitică, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate.

AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Statutul asociaţiei şi Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti.

AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA se bazează în organizarea şi funcţionarea sa în baza principiilor libertăţii de asociere, iniţiativei, implicării şi cooperării, voluntariatului, legalităţii, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, nediscriminării, competenţei, responsabilităţii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor.

AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA este o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii, cît şi în afara hotarelor ei.

AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA este o organizaţie obştească cu caracter social, sportiv şi ştiinţific, avînd în centrul atenţiei susţinerea şi întrajutorarea membrilor săi.