Comisii de specialitate

În cadrul Clubului funcţionează Comisii de Specialitate şi anume:

  • Comisia Tehnică
  • Comisia Juridică
  • Comisia Istorică
  • Comisia Sportivă
Comisiile de Specialitate sunt compuse din nu mai puţin de 3 membri, dintre care sunt aleşi un preşedinte şi un secretar. Comisiile de Specialitate îşi desfăşoară activitatea conform regulamentelor interne de organizare şi funcţionare aprobate de către Club.

În raport cu necesităţile economico-sociale, cu relaţiile din cadrul organizaţiilor naţionale şi internaţionale de acest fel şi cu propriul interes de dezvoltare, Clubul poate înfiinţa, în cadrul profilului său, şi alte Comisii de Specialitate sau unităţi cu sau fară personalitate juridică, în condiţiile normelor legale în vigoare.